Trainerslicentie

Wil je de Samen Beter Bouwen cursus zelf geven in je eigen gemeente of elders? Dat kan!

Wanneer er voldoende belangstelling is, wordt er een Train de Trainer seminar georganiseerd voor de cursus Samen Beter Bouwen.
Iedereen kan daar aan deelnemen, maar voorwaarde is wel dat je zelf de cursus eerst doorlopen hebt bij een ervaren trainer.
Tijdens dit seminar wordt namelijk niet de hele cursus doorgenomen (dat is gezien het tijdsbestek onmogelijk)

Het programma van deze trainersdag bestaat o.a. uit:
- het bespreken van de randvoorwaarden waaronder een cursus SBB het best gegeven kan worden,
- mogelijkheden, hobbels en valkuilen waar je als trainer mee te maken kunt krijgen,
- het bouwen van een gavengerichte gemeente,
- gebruik van de materialen, de lees opdrachten en de bespreking van de praktische opdrachten,
- het bespreken van het proces waar deelnemers doorheen gaan en hoe deelnemers het beste kunnen worden geholpen bij het nemen van de drempels.

Heb je belangstelling voor deelname aan dit seminar voor een Trainerslicentie, stuur dan een e-mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Zodra er voldoende belangstelling is, gaan we met behulp van de datumprikker een dag kiezen waarop we dit seminar gaan aanbieden.